Lưu ý không đánh dấu vào nếu đây là máy tính dùng chung.

Bạn phải đủ 18 tuối nếu muốn đăng nhập vào trang này.

Khi nhấn xác nhận "Đã đủ 18" đồng nghĩa với việc bạn xác nhận mình trong độ tuổi uống bia rượu hợp pháp. SAPPORO yêu cầu xác nhận độ tuổi uống bia rượu hợp pháp nhằm mục đích đảm bảo khách hàng có trách nhiệm trong hành vi uống bia rượu của mình. Nếu chưa đủ tuổi uống bia rượu hợp pháp, xin vui lòng ghé thăm trang của chúng tôi khi bạn đã đủ 18 tuổi.